De 7 V’s van Fredeshiem

Kernwaarden Fredeshiem – Meer dan een gewoon hotel of conferentieoord.
In onze kernwaaarden hebben wij 7 V’s centraal staan bij ons handelen en doen.

De 7 V’s van Fredeshiem

Vertrouwen, Verwondering, Veerkracht, Verbondenheid,
Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Vreedzaamheid

Hotel Restaurant Vakantiehuis Buitengoed Fredeshiem Steenwijk Overijssel
Vertrouwen

Gelovig leven is voor ons allereerst vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst van deze wereld, in de vrije keuzes van mensen en in de inspiratie en geestkracht die sinds het begin uitgaat van God. Geloven is vertrouwen hebben in de weg van barmhartigheid en liefde zoals deze wordt aangereikt in de bijbelse verhalen en bij uitstek is voorgeleefd door Jezus van Nazareth. Zo hebben we grond onder onze voeten, een dak boven ons hoofd en een weg om te gaan.

Verwondering

Gelovig leven opent ons de ogen voor het onvanzelfsprekende van alles wat leeft. We weten ons verbonden met de natuur en het leven om ons heen. Voor ons verwijst dit leven naar een bron, naar een geheim dat we niet zullen doorgronden, maar dat onverwacht als geschenk en appèl op ons toekomt en om aandacht en antwoord vraagt. We weten dat we er voor moeten waken om hier niet aan voorbij te leven.

Veerkracht

Gelovig leven weet van teleurstelling en tegenslag, maar ook van herademen en op verhaal komen. Er is stilte, dagend inzicht en strijd, een lach en een traan, een vloek en een zucht, inspanning en ontspanning, opstandigheid en dankbaarheid. Er is de moed om te vergeven en het lef om uitdagingen aan te gaan. Samen vieren is onmisbaar in dit levenslange proces van leren leven en opnieuw beginnen.

Verbondenheid

We zijn ons als gemeenschap bewust van de waarde van verbondenheid. In de ontmoeting met de ander leren wij ook onszelf te verstaan. We ontdekken opnieuw de waarde van de betrokkenheid van verschillende generaties, van de vruchtbare combinatie van levenservaring en onbevangenheid. We zoeken naar vormen van omzien naar elkaar in het leven van alledag.

Vrijheid

We zijn ons als gemeenschap bewust van de waarde van individuele vrijheid van mensen om in geloof en twijfel hun eigen weg te zoeken en zelf morele keuzes te maken. Tegelijk zijn wij er van doordrongen dat onze vrijheid niet ten koste mag gaan van anderen. Wij kiezen voor een leven in verdraagzaamheid en voor de vrijmoedigheid en de durf om elkaar vragen te stellen.

Verantwoordelijkheid

We vertalen onze betrokkenheid in verantwoordelijkheid voor onze wereld en willen elkaar steunen in ons werk en in onze maatschappelijke betrokkenheid. Met anderen verbinden wij ons aan concrete projecten die wat doen aan de vragen en noden van onze wereld.

Vreedzaamheid

We vertalen onze betrokkenheid in een vreedzame en duurzame wijze van leven. We willen recht doen aan onze overtuiging dat vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping de kern uitmaken van het tegendraadse en hoopvolle perspectief van sjabbat en sjaloom voor Gods wereld.